พิเศษ โปรโมชั่น 100 AOT Points แลกเช่ารถราคาพิเศษ 599 บาท

สิทธิ์พิเศษ!
100 AOT Points แลกเช่ารถราคาพิเศษ 599 บาท ที่ Sixt rent a car

สามารถใช้ได้ที่
Sixt rent a car  สาขาสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

-   เริ่มใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2020
-   สำหรับ Discount Voucher สามารถใช้ได้ที่ Counter ของ Sixt rent a car ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
-  สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด