แลกรับฟรี! อัพไซส์เฟรนฟรายและน้ำ จากไซต์ปกติเป็นไซส์ใหญ่

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับฟรี! อัพไซส์เฟรนฟรายและน้ำจากไซต์ปกติเป็นไซส์ใหญ่ จาก Burger King

สามารถใช้โปรโมชั่นได้ที่

Burger King สาขาสนามบินดอนเมือง
1. Domestic Departure Airside (After X-ray), Terminal 2, Level 3
2. Domestic Departure Airside (After X-ray), Terminal 2, Level 3
3. Domestic Departure Landside (before X-ray), Terminal 2, Level 4
4. Domestic Arrival Landside , Terminal 2, Level 1

Burger King สาขาสนามบินภูเก็ต
1. Departure landside (before X-ray), Terminal 1, Level 3
2. Departure Airside (after X-ray), Terminal 1, Level 2
3. Departure Airside (after X-ray), Terminal 1, Level 2

Burger King สาขาสนามบินเชียงใหม่
1. Domestic Departure landside (Before X-ray), Level 2

Burger King สาขาสนามบินหาดใหญ่
1. Domestic Departure landside (Before X-ray), Level 1
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

-   เริ่มใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2019
-  สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด