รับส่วนลด 10% สำหรับบริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลด 10% สำหรับบริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ โปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น
-    สำหรับ Discount Voucher สามารถใช้ได้ทุก Counter ของ AOT Limousine ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-    Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-    บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด