รับส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการมิราเคิล เลานจ์ สุวรรณภูมิ

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการมิราเคิล เลานจ์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น

บริการ
 - Miracle Business Class and first class Lounge Concourse A
 - Miracle Business Class and first class Lounge Concourse A1
 - Miracle First Class Lounge (Level 4)
 - Miracle First Class Lounge (Level 3)
 - Miracle Business Class Lounge (Level 3)
 - Miracle Business Class Lounge
 - Miracle Business Class Lounge
   *Separate prayer room available.
 - Miracle First Class Lounge
   *Separate prayer room available.
 - Miracle First Class Lounge

ราคา
 - 1,300 บาท / คน / 2 ชั่วโมง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

- ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด