พิเศษ! รับส่วนลด 10% ที่ Miracle Co-Working Space

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลด 10% ที่ Co-Working Space ของ Miracle สนามบินดอนเมือง โปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น

ราคา : 350 บาท/คน/2 ชั่วโมง
โลเคชั่น : อาคารผู้โดยสารในประเทศ ชั้น 4 (Landside), (อาคาร 2)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

- กรุณาจองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าบริการ
- เด็กอายุ 2 - 12 ปี เสียค่าบริการครึ่งราคา
- เปิดให้บริการช่วงเวลา 05.00 น. - 22.00 น.
- ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด