รับส่วนลด 15% เมื่อใช้บริการมิราเคิล เลานจ์ ดอนเมือง

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลด 15% เมื่อใช้บริการมิราเคิล เลานจ์ ที่สนามบินดอนเมืองโปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น

ใช้ได้ที่สาขาสนามบินดอนเมือง
- Miracle Lounge (ผู้โดยสารภายในประเทศ)
- Miracle Lounge (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด