เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

ห้ามนำวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน
วัตถุอันตราย ได้แก่

1. วัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้เพลิง
2. ก๊าซต่างๆ แบ่งได้ 3 ประเภท
    • ก๊าซไวไฟ เช่น สเปรย์กำจัดแมลง
    • ก๊าซพิษ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย
    • ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ เมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3. ของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ค, แอลกอฮอล์, สีน้ำมัน
4. ของแข็งไวไฟ แบ่งได้ 3 ประเภท
    • ของแข็งไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ, กำมะถัน
    • สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง เช่น เศษฝ้าย, ฟอสฟอรัสเหลือง
    • สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์
5. สารออกซิไดซ์ และ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ แบ่งได้ 2 ประเภท
    • สารออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท, ด่างทับทิม
    • สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ เช่น ไดคูมิงเปอร์ออกไซด์,เม็ทธิลเอ็ทธิลคีโทนเปอร์ออกไซด์
6. สารพิษและสารแพร่เชื้อได้ แบ่งได้ 2 ประเภท
    • สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง, สารประกอบปรอท
    • สารแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ
7. วัตถุกัมมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม, โคบอลท์ 60
8. วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, น้ำกรด, ปรอท
9. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนทุกชนิด
10. อาวุธโดยสภาพ เช่น มีด, สนับมือ, ดาบ, วัตถุแหลมทุกชนิด

เกี่ยวกับของเหลว, สเปรย์, เจล

ของเหลวที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ผู้โดยสารต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นของเหลวที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย เช่น เจล, สเปรย์, โลชั่น ออยล์, น้ำหอม, เจลใส่ผม, เจลอาบน้ำ, โฟมล้างหน้า, ยาสีฟัน และอื่นๆ คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล.

2. ใส่ของเหลวขนาดไม่เกิน 100 มล. ที่ต้องการนำขึ้นเครื่องลงในถุง พลาสติกใสขนาด 20x20 ซม. เปิด - ปิดผนึกได้ และน้ำหนักรวมกัน ไม่เกิน 1 ลิตร แยกออกจากสัมภาระอื่น นำขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง

3. ของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มล. จะต้องโหลดลงเครื่องตั้งแต่ตอนเช็คอิน

4. ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารก ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

5. ของเหลว, เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่ เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น

       อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน ผู้โดยสารควรสอบถามจากสายการบินที่จะเดินทางให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อสินค้า