เดินทางจากภายในประเทศเพื่อไปต่างประเทศ

CIQ (Custom Immigration Quarantine) คือการที่ผู้โดยสารผ่านการตรวจคนออกเมือง และตรวจเช็คสัมภาระจากศุลกากรแล้ว พร้อมเดินทางออกจากประเทศ เช่นผู้โดยสารที่เดิมทางจากภูเก็ต หรือเชียงใหม่ จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระจากต้นทางดังกล่าว ผู้โดยสารของสายการบินจะได้รับสติ๊กเกอร์ CIQ มาแปะหน้าอก เมื่อเดินทางถึงสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะถูกแยกไปที่ขาออก โดยไม่ต้องมาเข้าพิธีการที่สุวรรณภูมิอีก

เดินทางจากต่างประเทศเพื่อไปภายในประเทศ

การ Transfer ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องภายในประเทศด้วยสายการบินไทย (TG) จะต้องเดินทางมากับสายการบินดังต่อไปนี้
8M AB AF CA CI CX EK GF JL KE KL LH LX LY MS
NH NX OS OX OZ PG QR QV RJ SK SQ TK UA UU VN

หรือผู้โดยสารที่ต่อเครื่องภายในประเทศด้วยสายการบินกรุงเทพ(PG) จะต้องเดินทางมากับสายการบินดังต่อไปนี้
8M 9W AB AF AY BR CA CI CX EK EY FT GF HX JL
KC KE KL LH LX LY MH MS NH OS OZ PG QR QV RJ
TG SK UL VN

เดินทางจากต่างประเทศเพื่อไปต่างประเทศ

Transfer Desk East (เคาน์เตอร์ตั้งอยู่ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก บริเวณสะพานเทียบ B)
LH LX NG OS OZ PG SK SQ TH UA

Transfer Desk West1(เคาน์เตอร์ตั้งอยู่ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก บริเวณสะพานเทียบ D,G)
8M 9W AB AY BA BI CA CX CZ DE DL ET EY GA HU HY IR JO KB KC KE MD MH MS MU NX PK PR QF QV
RA RJ S7 SK SU T5 TG UN UO UU VN VV W5 ZH ZH

Transfer Desk West2(เคาน์เตอร์ตั้งอยู่ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก บริเวณสะพานเทียบ E-F)
AF BG BR CI EK GF HX IT JQ KL KQ KU LY QR TK UL WY