• จุดบริการรับรถยนต์
  Terminal 2, 1st floor
  จุดบริการรับจอดรถยนต์-อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ขาเข้า)-อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 (ขาออก)-อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ขาเข้า)-อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 (ขาออก)อัตราค่าบริการไม่เกิน 4 ชม. : 150 บาท4 ชม. ไม่เกิน 7 ชม. : 200 บาท7 ชม. ไม่เกิน 24 ชม. : 350 บาท*วันที่ 2 เป็นต้นไป ราคาเหมาจ่าย 250 บาท/วัน
 • อาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น
  Old Domestic Building
  (66) 2-535-1248
  อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หลังเดิม)-สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้จำนวน 470 คันชั้น 1       112 คัน  บ.พลังร่วมชั้น 2       171 คัน  บ.พลังร่วมชั้น 3       187 คัน  บ.พลังร่วม-บจก.รักษาความปลอดภัยพลังร่วม กำกับดูแลอัตราค่าจอดรถ3 ชม. : 20 บาท4 ชม. : 40 บาท5 ชม. : 60 บาท6 ชม. : 80 บาท7 ชม. : 100 บาท8-24 ชม. : 250 บาท
 • อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
  Terminal 2
  พื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น การกำกับดูแลโดย ทอท.     - จำนวนช่องจอดปกติ (เข้าซอง) จำนวนช่องจอด/คัน 1,492 คัน     - จำนวนรถจอดซ้อนคัน จำนวนช่องจอด/คัน 123 คันรวม 1,615 คันอัตราค่าจอดรถ15 นาทีแรก จอดฟรี3 ชม. : 20 บาท4 ชม. : 40 บาท5 ชม. : 60 บาท6 ชม. : 80 บาท7 ชม. : 100 บาท8-24 ชม. : 250 บาท