• ขสมก.
  Terminal 1, 1st floor , Gate 6
  พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 ประตู 6 อาคาร 1-ขสมก. A1 ( 16 คัน ) ปลายทาง จตุจักร (BTS) หมอชิตใหม่ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A2 ( 8 คัน ) ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) และอนุสาวรีย์ชัยฯ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A3 ( 6 คัน ) ปลายทาง สวนลุมพินี อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.-ขสมก. A4 ( 6 คัน ) ปลายทาง ถนนข้าวสาร อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.รถขสมก. รวมทั้งหมด 36 คัน จำนวนที่นั่งคันละ 35 ที่นั่ง 
 • ขสมก.
  Terminal 1, 1st floor , Gate 12
  พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 ประตู 12 อาคาร 2-ขสมก. A1 ( 16 คัน ) ปลายทาง จตุจักร (BTS) หมอชิตใหม่ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A2 ( 8 คัน ) ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) และอนุสาวรีย์ชัยฯ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A3 ( 6 คัน ) ปลายทาง สวนลุมพินี อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.-ขสมก. A4 ( 6 คัน ) ปลายทาง ถนนข้าวสาร อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.รถขสมก. รวมทั้งหมด 36 คัน จำนวนที่นั่งคันละ 35 ที่นั่ง 
 • รถบัสปรับอากาศลีโมบัส
  Terminal 1, 1st floor
  Everyday 09:30-21:30
  (66) 0991918800
  รถบัสปรับอากาศ Limo Bus (อาคารผู้โดยสาร 1) : รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 7
  อ่านต่อ
 • รถบัสปรับอากาศลีโมบัส
  Terminal 2, 1st floor
  Everyday 09:30-21:30
  (66) 0991918800
  รถบัสปรับอากาศ Limo Bus (อาคารผู้โดยสาร 2) : รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.จุดขึ้นรถ : ชั้น 2 ประตู 14
  อ่านต่อ
 • รถบัสโดยสารอาคาร 1
  Terminal 1, 1st floor, Gate 6
  รถโดยสาร Public Bus (อาคารผู้โดยสาร 1) จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 6ให้บริการวิ่งใน 4 เส้นทาง คือ- A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – สถานีขนส่งหมอชิต 2 - A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ- A3  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี - A4  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง
  อ่านต่อ
 • รถบัสโดยสารอาคาร 2
  Terminal 2, 1st floor
  รถโดยสาร Public Bus (อาคารผู้โดยสาร 2)จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 12ให้บริการวิ่งใน 4 เส้นทาง คือ- A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – สถานีขนส่งหมอชิต 2 - A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ- A3  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี - A4  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง
  อ่านต่อ
 • ลีโมบัส สายที่ 1
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 7
  พื้นที่ให้บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 7ปลายทาง สายที่ 1 สนามบินดอนเมือง - ถนนข้าวสารให้บริการเวลา 07.00 – 24.00 น. ค่าบริการ 150 บาท
 • ลีโมบัส สายที่ 2
  Terminal 2 , 1st floor , Gate 15
  พื้นที่ให้บริการ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 15ปลายทาง สายที่ 2 สนามบินดอนเมือง – เพลินจิต - สวนลุมพินีให้บริการเวลา 07.00 – 24.00 น. ค่าบริการ 150 บาท