รถโดยสาร Public Bus (อาคารผู้โดยสาร 2)

จุดขึ้นรถ :
ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 12

ให้บริการวิ่งใน 4 เส้นทาง คือ
- A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – สถานีขนส่งหมอชิต 2 
           ราคา : 30 บาท
           เวลา : ตั้งแต่ 06.15 น. - 24.00 น. ทุก 5 นาที
- A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ       
           ราคา : 30 บาท
           เวลา : ตั้งแต่ 06.30 น. - 24.00 น. ทุก 15 นาที
- A3  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี            
           ราคา : 50 บาท
           เวลา : ตั้งแต่ 07.00 น. - 23.00 น. ทุก 30 นาที
- A4  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง          
           ราคา : 50 บาท
           เวลา : ตั้งแต่ 07.00 น. - 23.00 น. ทุก 30 นาที

สอบถามรายละเอียด : 1348 (Call Center ขสมก.)