• ขสมก.
  Terminal 1, 1st floor , Gate 6
  พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 ประตู 6 อาคาร 1-ขสมก. A1 ( 16 คัน ) ปลายทาง จตุจักร (BTS) หมอชิตใหม่ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A2 ( 8 คัน ) ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) และอนุสาวรีย์ชัยฯ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A3 ( 6 คัน ) ปลายทาง สวนลุมพินี อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.-ขสมก. A4 ( 6 คัน ) ปลายทาง ถนนข้าวสาร อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.รถขสมก. รวมทั้งหมด 36 คัน จำนวนที่นั่งคันละ 35 ที่นั่ง 
 • ขสมก.
  Terminal 1, 1st floor , Gate 12
  พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 ประตู 12 อาคาร 2-ขสมก. A1 ( 16 คัน ) ปลายทาง จตุจักร (BTS) หมอชิตใหม่ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A2 ( 8 คัน ) ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) และอนุสาวรีย์ชัยฯ อัตราค่าบริการ 30 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา  06.30 - 24.00 น.-ขสมก. A3 ( 6 คัน ) ปลายทาง สวนลุมพินี อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.-ขสมก. A4 ( 6 คัน ) ปลายทาง ถนนข้าวสาร อัตราค่าบริการ 50 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 23.00 น.รถขสมก. รวมทั้งหมด 36 คัน จำนวนที่นั่งคันละ 35 ที่นั่ง 
 • จุดบริการรับรถยนต์
  Terminal 2, 1st floor
  จุดบริการรับจอดรถยนต์-อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ขาเข้า)-อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 (ขาออก)-อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ขาเข้า)-อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 (ขาออก)อัตราค่าบริการไม่เกิน 4 ชม. : 150 บาท4 ชม. ไม่เกิน 7 ชม. : 200 บาท7 ชม. ไม่เกิน 24 ชม. : 350 บาท*วันที่ 2 เป็นต้นไป ราคาเหมาจ่าย 250 บาท/วัน
 • ชิค คาร์เร้นท์
  Terminal 2, 1st floor
  Everyday 07:00-22:00
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2Chic Car Rent มีรถเก๋งจำนวน 27 คัน
 • รถตู้ ขสมก. สาย 555
  Parking Area
  พื้นที่ให้บริการ พื้นที่จอดรถอาคารส่วนกลางประเภทรถ รถตู้ขสมก. (สาย 555)ปลายทาง สนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ 50 บาทให้บริการตั้งแต่เวลา 04.10 น. – 20.30 น.รถตู้ ขสมก. ให้บริการจำนวน 19 คัน ออกทุก 30 นาที หรือเต็มคันออก มีจำนวนที่นั่ง 11 ที่นั่ง
 • รถตู้ ขสมก. สาย 555
  Parking Area
  Everyday 03:30-20:00
  ประเภทรถ: รถตู้ขสมก. (สาย 555)พื้นที่ให้บริการ: พื้นที่จอดรถอาคารส่วนกลางปลายทาง: สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการตั้งแต่เวลา: 03.30 – 20.00 น. ออกทุก 30 นาที ค่าบริการ: 50 บาท
 • รถบัสปรับอากาศลีโมบัส
  Terminal 2, 1st floor
  Everyday 09:30-21:30
  (66) 0991918800
  รถบัสปรับอากาศ Limo Bus (อาคารผู้โดยสาร 2) : รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.จุดขึ้นรถ : ชั้น 2 ประตู 14
  อ่านต่อ
 • รถบัสปรับอากาศลีโมบัส
  Terminal 1, 1st floor
  Everyday 09:30-21:30
  (66) 0991918800
  รถบัสปรับอากาศ Limo Bus (อาคารผู้โดยสาร 1) : รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 7
  อ่านต่อ
 • รถบัสโดยสารอาคาร 1
  Terminal 1, 1st floor, Gate 6
  รถโดยสาร Public Bus (อาคารผู้โดยสาร 1) จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 6ให้บริการวิ่งใน 4 เส้นทาง คือ- A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – สถานีขนส่งหมอชิต 2 - A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ- A3  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี - A4  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง
  อ่านต่อ
 • รถบัสโดยสารอาคาร 2
  Terminal 2, 1st floor
  รถโดยสาร Public Bus (อาคารผู้โดยสาร 2)จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 12ให้บริการวิ่งใน 4 เส้นทาง คือ- A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – สถานีขนส่งหมอชิต 2 - A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร (สถานีไฟฟ้า BTS) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ- A3  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี - A4  : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง
  อ่านต่อ
 • รถเวียน ทดม.
  Terminal 2 , 1st floor , Gate 15
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 15ประเภทรถ Shuttle Bus(รถเวียนทดม.)ปลายทาง ทดม. - คลังสินค้าที่ 3อัตราค่าบริการ ฟรีให้บริการตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมงมีจำนวนรถ 4 คัน จำนวน 30 ที่นั่ง รอบละ 15 นาที 
 • รถเวียน ทดม.
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 4
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 4 ประเภทรถ Shuttle Bus(รถเวียนทดม.)ปลายทาง ทดม. - คลังสินค้าที่ 3อัตราค่าบริการ ฟรีให้บริการตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมงมีจำนวนรถ 4 คัน จำนวน 30 ที่นั่ง รอบละ 15 นาที 
 • รถเวียน ทดม. - ทสภ. 
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 6
  Everyday 03:30-20:00
  ประเภทรถ: รถเวียน ทดม. - ทสภ. พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6ปลายทาง: สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการตั้งแต่เวลา: 05.00 น. – 24.00 น..(ออกทุก 30 นาที)อัตราค่าบริการ: เฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแสดง Boarding Pass (บัตรขึ้นเครื่อง) ให้เจ้าหน้าที่มีรถบริการจำนวน 12 คัน(สำรอง 2 คัน) จำนวน 31 ที่นั่ง 
 • รถแท็กซี่
  Terminal 2 , 1st floor
  Everyday 07:00-00:00
  พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2ให้บริการเวลา: 07.00 - 24.00 น.ทางเข้าบริการรถแท็กซี่ อาคาร 7 ชั้นเพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์ กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม.ให้บริการเวลา 07.00 - 24.00 น.
  อ่านต่อ
 • รถแท็กซี่
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 8
  Open 24 Hours
  พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1(ขาเข้า) ประตู 8 พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรมีพนักงานให้บริการกดบัตรคิวแท็กซี่ พนักงานขับรถแท็กซี่นำตั๋วมาส่งที่เคาน์เตอร์อาคาร 1 ประตู 8 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.  หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์  กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม. 
  อ่านต่อ
 • รถแท็กซี่ EV Taxi
  Terminal 1 , Gate 7
  Open 24 Hours
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ประตู 7ให้บริการ: 24 ชั่วโมงอัตราค่าบริการ:   2 กิโลเมตร แรก                ราคา  150  บาท    กิโลเมตรต่อไป        กิโลเมตรละ  16    บาท    PRE-BOOKING             ราคา  100   บาท
 • ลีโมบัส สายที่ 1
  Terminal 1 , 1st floor , Gate 7
  พื้นที่ให้บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 7ปลายทาง สายที่ 1 สนามบินดอนเมือง - ถนนข้าวสารให้บริการเวลา 07.00 – 24.00 น. ค่าบริการ 150 บาท
 • ลีโมบัส สายที่ 2
  Terminal 2 , 1st floor , Gate 15
  พื้นที่ให้บริการ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 15ปลายทาง สายที่ 2 สนามบินดอนเมือง – เพลินจิต - สวนลุมพินีให้บริการเวลา 07.00 – 24.00 น. ค่าบริการ 150 บาท
 • อาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น
  Old Domestic Building
  (66) 2-535-1248
  อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หลังเดิม)-สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้จำนวน 470 คันชั้น 1       112 คัน  บ.พลังร่วมชั้น 2       171 คัน  บ.พลังร่วมชั้น 3       187 คัน  บ.พลังร่วม-บจก.รักษาความปลอดภัยพลังร่วม กำกับดูแลอัตราค่าจอดรถ3 ชม. : 20 บาท4 ชม. : 40 บาท5 ชม. : 60 บาท6 ชม. : 80 บาท7 ชม. : 100 บาท8-24 ชม. : 250 บาท
 • อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
  Terminal 2
  พื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น การกำกับดูแลโดย ทอท.     - จำนวนช่องจอดปกติ (เข้าซอง) จำนวนช่องจอด/คัน 1,492 คัน     - จำนวนรถจอดซ้อนคัน จำนวนช่องจอด/คัน 123 คันรวม 1,615 คันอัตราค่าจอดรถ15 นาทีแรก จอดฟรี3 ชม. : 20 บาท4 ชม. : 40 บาท5 ชม. : 60 บาท6 ชม. : 80 บาท7 ชม. : 100 บาท8-24 ชม. : 250 บาท
 • เนชั่นแนล คาร์ เรนทอล
  Terminal 2
  Everyday 07:00-22:00
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2National Car Rental มีรถเก๋งจำนวน 50 คัน
 • เอวิส
  Terminal 2, 1st floor
  Everyday 07:00-22:00
 • เฮิร์ท
  Terminal 1
  Everyday 07:00-10:00
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1มีรถเก๋งจำนวน 60 คัน
 • แท็กซี่ เซอร์วิส
  Terminal 1
  บริษัท พระพิราพ มีรถเก๋งจำนวน 60 คัน และรถตู้จำนวน 15 คันพื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
 • ไทยเร้นท์อะคาร์
  Terminal 2, 1st floor
  พื้นที่ให้บริการ: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2Thai Rent A Car มีรถเก๋งจำนวน 50 คัน