• ด่านตรวจสัตว์ป่า
    Terminal 1, 1st floor
    ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาตตามอนุสัญญา CITES และกฎหมายไทยในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยลักลอบล่าสัตว์ป่าจากธรรมชาติ จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและจากอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมถึงการลักลอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศโดยมีสาเหตุมาจาก1. ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า2. นำมาทำเป็นเครื่องประดับหรือของที่ระลึก3. ค่านิยมแบบผิดๆ ที่นำสัตว์แปลกหรือสัตว์ป่ามาเลี้ยง4. นำมาเป็นส่วนประกอบยาแผนโบราณและยาบำรุงกำลัง5. ความต้องการรับซื้อสัตว์ป่าหายากเพื่อกิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์ 
    อ่านต่อ