• AIS
  Terminal 2, 1st floor
  บริการเครือข่ายโทรศัพท์ (AIS)       สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าบริการโทรศัพท์ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซิม และบริการอื่นๆที่ตั้ง : บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ฝั่งเหนือ ระหว่างทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารอาคาร 1
 • AIS
  Main Terminal, Terminal 1, 1st floor
  Everyday 07:00-22:00
  บริการ : จำหน่ายซิมการ์ดและสอบถามข้อมูล
 • DTAC
  Main Terminal, Terminal 1, 1st floor
  บริการเครือข่ายโทรศัพท์ (AIS)       สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าบริการโทรศัพท์ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซิม และบริการอื่นๆที่ตั้ง : บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ฝั่งเหนือ ระหว่างทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารอาคาร 1
 • DTAC(Happy tourism sim)(Noi by Dtac)
  Main Terminal, Terminal 1, 1st floor
  Open 24 Hours
  บริการ : จำหน่ายซิมการ์ด Pocket wifi และสอบถามข้อมูล
 • TRUE
  Terminal 2, 1st floor, Gate 3
  Everyday 06:00-22:00
  บริการเครือข่ายโทรศัพท์ (TRUE)       สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าบริการโทรศัพท์ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซิม และบริการอื่นๆที่ตั้ง : บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ฝั่งเหนือ ระหว่างทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารอาคาร 1
 • True
  Main Terminal, Terminal 1, 1st floor
  Open 24 Hours
  บริการ : จำหน่ายซิมการ์ดและสอบถามข้อมูล