• Krungthai Bank (KTB)
  Terminal 2, 3rd Floor
 • Krungthai Bank (KTB)
  Terminal 2, 3 rd floor
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Terminal 1, 1st floor, North side
  Mon-Fri 08:30-16:00
  (66) 0-2535-2468
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.โทรศัพท์ : 0-2535-2468