• จุดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่
    3rd floor
    บริการ: ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ตั้ง: ชั้น 3 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2, 3, 4 และ 5
  • อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา
    Terminal 1
    สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ Note Book สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด 20 จุดในบริเวณ: - ชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าประตูทางออก 9 และ 12- ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู15- ชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1- ชั้น3 บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก (ด้านใน) และ Busgate- ชั้น3 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ 2