• ศูนย์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, Don Mueang Airport Departure
  (66) 02-535-1192
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ใหญ่อาคารผู้โดยสาร2 (AOT Airport Information)- โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง : โทร 2110, 1192, 1100- คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้ท้าวแขน 5 ตัว, ไม่มีแขน 2 ตัว, โซฟา VIP ยาว 1 สั้น 2 ตัว- เก้าอี้ ผดส.ชายสี่ 1 ตัว, โซฟาตกแต่ง สีแดงกลม 4 ตัว ครีม 9 ตัวศูนย์ใหญ่ของประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร2 ให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่สัมภาระสูญหาย สอบถามข้อมูล และให้คำแนะนำต่างๆ บริเวณชั้น3 ห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ติดกับทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสาร1​ติดตามสัมภาระสูญหาย : 02-535-1100โทรศัพท์ : 02-535-1192 , 02-535-2110
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1253, 0-2535-1254, 02-535-1277เคาน์เตอร์ขาออก : 0-2535-1123, 0-2535-2111, 02-535-1192ห้องโถงผู้โดยสารขาออก : 0-2535-2111, 0-2535-1123ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ภายในเขตห้าม) : 0-2535-1347ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 2 : 0-2535-1127, 0-2535-1305ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6 : 0-2535-1253ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า (สายพานกระเป๋า) : 0-2535-5920
  อ่านต่อ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 1st floor, Arrivals Counter - Gate 11
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)-โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 1254-คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง-ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง-เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ไม่มีแขน 1 ตัวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1277, 0-2535-1254
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 1st floor, Arrivals Counter - Gate 3
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 02-535-1253, 02-535-1254, 02-535-1277- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 1277- คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้บาร์ 3 ตัว, ท้าวแขน 2 ตัว 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, Departure Counter - Gate 11
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 2016 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง - เก้าอี้บาร์ 3 ตัวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ขาออกประตู11 : 0-2535-2016  
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, Departures Counter
  (66) 02-535-1123, (66) 02-535-2111, (66) 02-535-1192
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้เคาน์เตอร์ ขาออก : 02-535-1123, 02-535-2111, 02-535-1192
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, Departures Counter - Gate 15
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)(งดให้บริการชั่วคราว)ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ขาออกประตู15 : 0-2535-2015
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, ​​​​Departures Counter - In front of the Checkpoint
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 2014 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - ไมค์ประกาศ จำนวน - เครื่อง - เก้าอี้ท้าวแขน 2 ตัวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ขาออกด้านหลังประตู 14 : 0-2535-2014
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 3rd floor, Departure Passenger Terminal - Gate 4
  (66) 02-535-2110, (66) 02-535-1123
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ห้องโถงผู้โดยสารขาออก : 02-535-2111, 02-535-1123- โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง : โทร 1123, 2110- คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ท้าวแขน 4 ตัว, ไม่มีแขน 3 ตัว, ของพี่แพท 1 ตัว 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, Departures Counter - After 3-4 checkpoints
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 2021 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง, คอมเสีย จำนวน 1 เครื่อง - ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง - เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ท้าวแขน 1 ตัวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ขาออกภายในประเทศ (ด้านใน) : 0-2535-2021
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 3rd floor, Departures Counter - In The Zone
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ห้องโถงผู้โดยสารขาออก - ภายในเขตห้าม : 02-535-1347- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 1347- คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ท้าวแขน 1 ตัว, ไม่มีแขน 1 ตัว
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 2, 3rd floor, Departure Counter - At the end of Row check in number 9
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 2017 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - ไมค์ประกาศ จำนวน - เครื่อง - เก้าอี้บาร์ 2 ตัวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1เคาน์เตอร์ ตรงข้ามศุนย์ประชาสัมพันธ์ : 0-2535-2017
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 1st floor, Arrivals Passenger Terminal Gate 6
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6 : 02-535-1253- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 1253- คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ไม่มีแขน 2 ตัว, คู่สีฟ้า 1 คู่ 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, Arrivals Passenger Terminal Gate 2
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 2 : 02-535-1127, 02-535-1305
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1, 1st floor, Arrivals Passenger Terminal - Belt Bag No.4
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า - สายพานกระเป๋า : 02-535-5920- โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง : โทร 5920- คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- ไมค์ประกาศ จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้บาร์ 2 ตัว, ท้าวแขน 1 ตัว, เก่าโยกเยก 1 ตัว
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารรับรองพิเศษ
  Terminal 2
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง : โทร 1608, 5449 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง - จอมอนิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (แสดงภาพประตูเข้าออกเขตห้าม) - เก้าอี้ท้าวแขน 2 ตัว ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร
  อ่านต่อ