• บริการไปรษณีย์
  Terminal 1, 3rd floor
  (66) 0-2504-3213
  ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ด้านเหนืออาคารผู้โดยสาร อาคาร 1เวลาทำการ​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 -19.00 น.​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -15.00 น.​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.00 -15.00 น. 
  อ่านต่อ
 • บริการไปรษณีย์
  Terminal 2, 3rd floor
  ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองสำหรับอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ก็มีบริการไปรษณีย์เช่นกัน บริเวณชั้น3 ฝั่งเหนือ ใกล้กับ Row Check-in ของสายการบิน Air Asia และติดกับจุดบริการรับแลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทยเวลาทำการ​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 -19.00 น.​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -19.00 น.​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.30 -19.00 น. 
  อ่านต่อ
 • ไปรษณีย์ไทย
  Internatinal Terminal 1, 3rd floor, Between Gates 2 and 3
  Everyday 08:00-19:00
  (66) 2504 3070
 • ไปรษณีย์ไทย
  Domestic Terminal 2 , 3rd floor, North
  Everyday 08:00-19:00
  (66) 0 2504 3181, 3213