• คลินิกสมิติเวช
  Terminal 1, 3rd floor
  คลินิกสมิติเวชสถานที่ตั้ง : ชั้น 3 ทางเชื่อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ตรงข้ามศูนย์ประชาสัมพันธ์
 • คลินิกแพทย์
  Internatinal Terminal 1, 1st floor , North
  Everyday 08:00-17:00
  (66) 2535 1755, (66) 2535 1113
  อ่านต่อ
 • คลินิกแพทย์
  Domestic Terminal 2 , 1st floor , Arrival Hall, Opposite Gate 11
  Everyday 08:00-17:00
  (66) 2535 1755, (66) 2535 1113
  อ่านต่อ