ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ด้านเหนืออาคารผู้โดยสาร อาคาร 1
โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

1. เวลาทำการ

​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 -19.00 น.
​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -15.00 น.
​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.00 -15.00 น.

2. บริการ

บริการทางไปรษณีย์
​ - แสตมป์สะสม
​ - แสตมป์
​ - พัสดุไปรษณีย์
​ - ลงทะเบียน
​ - EMS

บริการด้านการเงิน
​ - ตั๋วแลกเงิน
​ - ธนาณัติ - ธรรมดา
​ - ธนาณัติ - ออนไลน์

Pay at Post
​ - ค่าสาธารณูปโภค
​ - สินเชื่อ
​ - บริการรับชำระค่าบัตรเครดิต

บริการอื่นๆ
​ - กล่องไปรษณียภัณฑ์
​ - ซองจดหมาย
 - จำหน่ายรหัสเติมเงินมือถือ

เบอร์โทรติดต่อ : 0-2504-3213 , 0-2504-3181