ห้องรับรองสนามบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หลากหลายด้วยอาหารและเครื่องดื่ม บริการอำนวยความสะดวก ณ สนามบินดอนเมือง (Meet and Assist) โดยมีพนักงานต้อนรับคอรัลคอยอำนวยความสะดวกทั้งการเช็คอิน ยกกระเป๋า และอื่นๆ

อัตราค่าบริการ : THB1,000  Annual rate increse on 01 Nov 2019 as THB1,200