• AIS
  Terminal 2, 1st floor
  บริการเครือข่ายโทรศัพท์ (AIS)       สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าบริการโทรศัพท์ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซิม และบริการอื่นๆที่ตั้ง : บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ฝั่งเหนือ ระหว่างทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารอาคาร 1
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  International Departures, Terminal 1, 3rd floor
  -
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  Terminal 1, 1st floor, North side
  Mon-Fri 08:30-15:30
  (66) 0-2535-3657
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ที่ตั้ง : ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.โทรศัพท์ : 0-2535-3657
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  International Departures, Terminal 1, 1st floor
  -
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Main Terminal, Terminal 1, 1st floor
  -
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
  -
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Terminal 1, 1st floor, North side
  Mon-Fri 08:30-16:00
  (66) 0-2535-2468
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.โทรศัพท์ : 0-2535-2468
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  Terminal 1, 1st floor, North side
  Mon-Fri 08:30-15:30
  (66) 0-2504-3303
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ที่ตั้ง : ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.โทรศัพท์ : 0-2504-3303
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
  -
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  International Departures, Terminal 1, 1st floor
  -
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  International Departures, Terminal 1, 3rd floor
  -
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
  -
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  Tourist information
  (66) 02-535-3673
  บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว - ที่พัก อาคารผู้โดยสาร 2 ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อขอรับบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก จองทัวร์ท่องเที่ยวได้ที่เคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น3 และเคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น1 โทรศัพท์: 02-535-3673, 02-535-3674
 • บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
  Terminal 1
  บริการจองทัวร์ท่องเที่ยว-ที่พัก อาคารผู้โดยสาร 1 ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อขอรับบริการด้านการท่องเที่ยว และที่พักได้ที่เคาน์เตอร์ทัวร์ ภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้- ห้องโถงผู้โดยสาร ขาเข้า โทร. 0 -2535-3674- ห้องโถงผู้โดยสาร ขาออก โทร. 0 -2535-3673
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  -
  คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์  แสดงไว้ที่ร้านค้าซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาทไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  อ่านต่อ
 • บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินดอนเมือง
  Terminal 1, 3rd floor
  Everyday 00:00-00:00
  (66) 02-535-1882
  บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินดอนเมือง     AIRPORTELs Luggage deliver and luggage storage บริการขนส่งสัมภาระระหว่างสนามบิน ถึงบ้าน, ห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรม ด้วยเวลาภายใน 4 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของสัมภาระของคุณด้วยประกันภัยสัมภาระ มูลค่า 100,000 บาทที่ตั้ง : ท่าอากาศยานดอนเมืองมีจุดรับฝากกระเป๋าให้บริการ 2 จุด ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ได้แก่ ห้องโถงขาออกชั้น 3 ตรงข้ามเช็คอิน Row 2 ใกล้เคาน์เตอร์ไปรษณีย์และประตู 3 เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.หมายเลขติดต่อ โทร.0-2535-1882
  อ่านต่อ
 • บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 2, 3rd floor
  บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า       สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลหลายชั่วโมง หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเดินทาง สามารถใช้บริการห่อกระเป๋าได้ในราคา 150 บาท บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 2 (ประตู 15 และ ประตู 9) สนามบินดอนเมือง ใกล้กับ Row Check-in ของ Thai Airasia         นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋าต่อใบได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 (ประตู 7 และ ประตู 8) ในราคา 10 บาท/ครั้ง
 • บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Main Terminal, Terminal 1, 3rd floor
  บริการห่อและชั่งน้ำหนักกระเป๋า       สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลหลายชั่วโมง หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเดินทาง สามารถใช้บริการห่อกระเป๋าได้ในราคา 150 บาท บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 2 (ประตู 15 และ ประตู 9) สนามบินดอนเมือง ใกล้กับ Row Check-in ของ Thai Airasia         นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋าต่อใบได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 (ประตู 7 และ ประตู 8) ในราคา 10 บาท/ครั้ง
 • บริการไปรษณีย์
  Terminal 2, 3rd floor
  ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองสำหรับอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ก็มีบริการไปรษณีย์เช่นกัน บริเวณชั้น3 ฝั่งเหนือ ใกล้กับ Row Check-in ของสายการบิน Air Asia และติดกับจุดบริการรับแลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทยเวลาทำการ​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 -19.00 น.​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -19.00 น.​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.30 -19.00 น. 
  อ่านต่อ
 • บริการไปรษณีย์
  Terminal 1, 3rd floor
  (66) 0-2504-3213
  ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ด้านเหนืออาคารผู้โดยสาร อาคาร 1เวลาทำการ​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 -19.00 น.​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -15.00 น.​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.00 -15.00 น. 
  อ่านต่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
  -
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ : 02 535 1111โทรสาร : 02 535 4061อีเมล์ : aotpr@airportthai.co.thWebsitehttp://www.airportthai.co.thhttp://www.airportthai.comท่าอากาศยานดอนเมือง222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ : 02 535 1192 และ 02 535 1123โทรสาร : 02 535 4061, 02 531 5559อีเมล์ : aotpr@airportthai.co.thInformation : 02 535 1254
  อ่านต่อ
 • ห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร
  Terminal 2, 3rd floor
  บริการ :    ห้องรับรองภิกษุและสามเณร เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย หรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญสมาธิภาวนาเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็น
  อ่านต่อ
 • ห้องละหมาด
  Terminal 2, 3rd floor
  สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินดอนเมือง สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2  
  อ่านต่อ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  Terminal 1
  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้ เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1253, 0-2535-1254, 02-535-1277เคาน์เตอร์ขาออก : 0-2535-1123, 0-2535-2111, 02-535-1192ห้องโถงผู้โดยสารขาออก : 0-2535-2111, 0-2535-1123ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ภายในเขตห้าม) : 0-2535-1347ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 2 : 0-2535-1127, 0-2535-1305ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6 : 0-2535-1253ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า (สายพานกระเป๋า) : 0-2535-5920
  อ่านต่อ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารรับรองพิเศษ
  Terminal 2
  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)- โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง : โทร 1608, 5449 - คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง - จอมอนิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (แสดงภาพประตูเข้าออกเขตห้าม) - เก้าอี้ท้าวแขน 2 ตัว ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร
  อ่านต่อ