รับทันที เมืองไทยแฮปปี้ทริปประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

ประกันการเดินทาง Pack Perfect (Worldwide) 1 ปี 
คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท มูลค่า 8,021 บาท จำนวน 3 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 จำนวนจำกัด 1 สิทธิ์/เดือน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mticonnect.com/ผลิตภัณฑ์/ประกันเดินทางต่างประเทศ-เมืองไทย-happy-trip-รายเดี่ยว  

วิธีการแลกรับสิทธิ์
- ผู้ต้องการใช้สิทธิ์ต้องกรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุล, อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนในหน้าบัญชีผู้ใช้ของ AOT Airports application
- หลังจากกดใช้สิทธิ์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ ภายใน 3 วันทำการ
- เพื่อความสะดวกในการคุ้มครองการเดินทาง กรุณากดรับสิทธิ์ล่วงหน้า 3 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิ์
- จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
- รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ลูกค้าได้มีการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง