พื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถแท็กซี่: บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2

ให้บริการเวลา: 07.00 - 24.00 น.

ทางเข้าบริการรถแท็กซี่ อาคาร 7 ชั้น


ป้ายบอกจุดบริการรถขนส่งสาธารณะ


พนักงานให้บริการกดบัตรคิวแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่ ที่อยู่ในการควบคุมของ ทอท.  
หากเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา / ไม่เปิดมิเตอร์ กรุณาแจ้ง 1584 หรือ 02-535-1616 ตลอด 24 ชม.